Huisartsenpraktijk

Meer Bewegen

Vanaf 2010 bieden de huisartsen in samenwerking met de fysiotherapeuten en de diëtisten een programma aan aan de bewoners van de gemeente Rijnwaarden met diabetes of een hart- of vaatziekte of een hoog risico daarop.

Wie
In eerste instantie komen in aanmerking bovengenoemde patiënten die tevens jonger zijn dan 60 jaar, een duidelijk overgewicht hebben (BMI groter dan 27) en die minder bewegen dan wordt geadviseerd voor een gezond lichaam. Vooralsnog wordt het programma alleen vergoed als u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Doel
Het doel van het programma is u meer te laten bewegen door het wegnemen van de angst om te bewegen en het meer bewegen langzaam op te voeren. Het gevolg is een betere lichamelijke conditie die zich onder ander uit in een beter uithoudingsvermogen (hart en longfunctie), maar ook  een lagere bloeddruk, lager cholesterol gehalte en beter instelling van de diabetes (minder pillen nodig en een lagere suikerspiegel). Daarnaast leidt het ook tot een beter geestelijke conditie: mensen die meer bewegen voelen zich over het algemeen prettiger en fitter.

Hoe
De huisarts selecteert en benadert de patienten die aan bovengenoemde kenmerken voldoen. Maar als u zelf denkt dat dit programma iets voor u is raden wij u aan dit met uw huisarts te bespreken. Vervolgens wordt de patiënt doorverwezen naar de fysiotherapeut. Na een intake en gebeleken geschiktheid volgt een trainingsprogramma. In groepen van 8 lotgenoten leert de deelnemer geleidelijk meer te bewegen. In het begin zijn de bijeenkomsten 2 x per week, later minder vaak. In totaal zijn er ongeveer 24 bijeenkomsten. Tijdens deze 24 bijeenkomsten komt de deelnemer ook 2 keer in contact met de diëtiste. De dietiste legt uit wat de gevolgen zijn van meer bewegen voor de voeding. De totale duur van het programma is 1 jaar.

Evaluatie
Aan het eind van het programma wordt gekeken hoe fit de deelnemer is en zullen we ook weer de individuele situatie in kaart brengen m.b.v. een aantal meetwaarden (o.a gewicht, bloeddruk, bloedsuikerspiegel etc).
Natuurlijk hopen we met dit programma wel dat de deelnemer zijn/haar levensstijl defintief heeft veranderd in de goede richting en méér blijft bewegen, ook al is een en ander misschien niet direkt zichtbaar in een lager gewicht of iets dergelijks. Hoe dan ook zal de deelnemer gezonder zijn dan voor de start van het programma!

 
Homepage -> Huisartsen -> Aktueel -> Nieuwsbrieven -> Meer bewegen